Het bestuur van BizDAM

 

Het  bestuur van BizDAM wordt gevormd door:

 • Voorzitter, Richard Francke
  Directeur Koninklijke Industrieele Groote Club
 • Penningmeester, Arne Heuwekemeijer
  Directeur hotel Krasnaposlky
 • Secretaris, Sebastiaan Lagendaal
  Hoofd facilitaire zaken en veiligheid, De Nieuwe Kerk
 • Bestuurslid, Angelique Stolk
  Managing Director Gassan Diamonds Dam Square

Dit bestuur zal zich sterk maken om, samen met alle leden én straatmanager Simmie Shayea, allure aan de Dam te geven.