BizDAM 2.0

BizDAM heeft zich in de eerste drie jaar van haar biz-bestaan gevormd tot een stabiele vereniging waarin alle ondernemers en pandeigenaren rond de Dam participeren. Van Stichting Dam naar een georganiseerd samenwerkingsverband waarin het speerpunt ‘Dam met allure’ de doelstellingen heeft bepaald.

Straatnaambord Dam Centrum Amsterdam

Door een BIZ, BedrijvenInvesteringsZone, te vormen is er meer aandacht gekomen voor een schoon, heel en een veilig gebied en zijn de nodige maatregelen genomen om de Dam representatiever te maken. Zijn het gebruik en de inrichting van de Dam onder de aandacht gebracht en ter discussie gesteld. Daardoor hebben we samen al veel ontdekt en bereikt, zoals:

Een solide bestuur en straatmanager met aandacht en inzet voor het gemeenschappelijk belang van de Dam.

De ontwikkeling van een beheerplan voor een schonere Dam, met extra inzet van fietscoaches en schoonmakers.

Minder overlast van geparkeerde fietsen en zwerfvuil, meer bloemen en meer sfeerverlichting.

Er is aandacht voor veiligheid in een gezamenlijk crisisnetwerk, en er is geen kermis meer!

Ook hebben we elkaar als buren beter mogen leren kennen en een samenwerking ontwikkeld met de omliggende straten in een overkoepelende organisatie ‘Het Paleiskwartier’. Een krachtig samenwerkingsverband gericht op de marketing van het gebied wat alleen heeft kunnen ontstaan door de stabiliteit van een BIZ.

De Dam zal, met alle veranderingen in de stad, ook de komende jaren sterk in ontwikkeling blijven. Er zullen nog vele momenten volgen waarin cohesie en participatie van belang zijn. De eerste 3 jaar van BizDAM zijn een feit, maar we gaan verder. Daarvoor zijn er meer ambities en heeft er een nieuwe draagvlakmeting plaatsgevonden met een overtuigend resultaat!

In BizDAM 2.0 willen we werken aan eenheid. Eenheid in uitstraling, eenheid in samenwerking en met allure!