AmsterdamCity: De stem van de ondernemer

AmsterdamCity is een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad met de focus op verdienvermogen, city quality, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, bereikbaarheid.

Bezoek de website: www.amsterdamcity.nl

 

Amsterdam City

  1. leden zijn gevestigd in en rond Amsterdam Centrum, dit overstijgt de grenzen van Stadsdeel Centrum. Focus ligt op de binnenstad
  2. werkt nadrukkelijk samen met omliggende stadsdelen indien deze van invloed zijn op de economische kracht van de binnenstad; samenwerking vanwege grensoverstijgende issues;
  3. stimuleert en faciliteert visievorming bij overheid en ondernemers op de rol van de economie in Amsterdam Centrum;
  4. coördineert het straatmanagement in de winkelgebieden binnenstad
  5. geeft op regelmatige basis informatie middels de nieuwsbrief, de website en de economische les;
  6. zet discussies op en organiseert bijeenkomsten;
  7. publiceert jaarlijks de Amsterdam City Index, de economische graadmeter van de Amsterdamse binnenstad.